Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten
www.vnrt.nl

Stichting HBO Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
www.rbcz.nu

Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg
http://www.srbag.nl/

Leijser Instituut
www.leijserinstituut.nl